Hotline: 090 387 7070
Phim Chiếu Rạp
ĐẶT THUÊ BIỆT THỰ
Thành phố Đà Lạt
Thủ đô Hà Nội
Cố Đô Huế

MAYBERRY VILLA

Standard Class
2,000,000Đ/Đêm/15 người. Khuyến mãi 50% chỉ còn 1,000,000Đ/Đêm cho 2 người

STONE YARD VILLA

Deluxe Class
3,000,000Đ/Đêm/20 người.

BLACK STONE VILLA

Standard Class
3,000,000Đ/Đêm/12 người.

BOND CONDO

Deluxe Class
2,000,000Đ/Đêm/10 người. Khuyến mãi chỉ còn 1,8tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng.

Jewel Condo

Standard Class
2,000,000Đ/Đêm/10 người. Khuyến mãi chỉ còn 1,8tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng.

Ferns Condo

Deluxe Class
2,500,000Đ/Đêm/15 người. Khuyến mãi chỉ còn 2tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng.

Conifers Villa

President Class
9,000,000Đ/Đêm/20 người. Khuyến mãi chỉ còn 8,5tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng

Ashville Villa

Deluxe Class
6,500,000Đ/Đêm/20 người. Khuyến mãi chỉ còn 6tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng

Chipley Villa

Standard Class
Giá: 3,000,000Đ/Đêm/20 người. Khuyến mãi chỉ còn 2,5tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng.

Oliver Stone Condo

Deluxe Class
2,000,000Đ/Đêm/10 người. Khuyến mãi chỉ còn 1,8tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng.

Appledoor Villa

Deluxe Class
3,500,000 Đ/Đêm/09 người.

Sandfields Villa

Deluxe Class
3.500,000 Đ/Đêm/09người.

Beach Croft Condo

Deluxe Class
2,500,000Đ/Đêm/ 08 người

Beach Grove Condo

Deluxe Class
2,500,000Đ/Đêm/ 08 người

Valley View Villa

Deluxe Class
Giá: 3,000,000Đ/Đêm/10 người.

Highfield Villa

President Class
10,000,000Đ/Đêm/30 người. Khuyến mãi chỉ còn 8tr/đêm áp dụng cho ngày thường.

Maple Condo

Deluxe Class
2,500,000Đ/Đêm/12 người. Khuyến mãi chỉ còn 2tr/đêm áp dụng cho ngày thuờng.

Hugh Villa

Standard Class
4,000,000Đ/Đêm/20 người. Khuyến mãi chỉ còn 3,2tr/đêm áp dụng cho ngày thường.

BlueBells Villa

Deluxe Class
3,000,000Đ/Đêm/20 người.

Avonlea Condo

Standard Class
1,000,000Đ/Đêm/8 người. Khuyến mãi 50% chỉ còn 500,000Đ/Đêm cho 2 người

Lushes villa

President Class
Chưa có giá

Hillside Villa

President Class
4,000,000Đ/Đêm/20 người.

Oak Wood Villa

Deluxe Class
chưa có giá

GUEST HOUSE 1

Guest House
1,000,000Đ/Đêm/15 người.

IVY Villa

Standard Class
5,000,000Đ/ Đêm/ 15 người.

PARKWAY VILLAS

President Class
Chưa có giá